سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهام کرکانی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر حسین محوی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلا شیری – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

راکتورهای ناپیوسته متوالی SBR به عنوان یک روش موثر تصفیه فاضلاب اثبات شده اند . ولی خلاف مزایایی که دارند ، دارای معایبی هم هستند . بمنظور برطرف نمودن معایب ، یک فرایند اصلاحی شده SBR با جریان پیوسته مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از اجزای این تحقیق تعیین کارایی سیستم راکتور ناپیوسته متوالی با جریان پیوسته در حذف موثر آلاینده ها و بویژه فسفر از فاضلاب خام بود. فسفر علیرغم اینکه برای رشد جلبک ها و سایر میکروارگانیسم ها ضروری است ، ولی به علت ایجاد اوترفیکاسیون در آّهای پذیرنده و عوارض مختلفی که ایجاد می کنند آلاینده شدیدی بحساب می آید . آزمایشات با استفاده از یک پایلوت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به انجام رسید راکتور مورد استفاده شامل دو قسمت پیش واکنش و منطقه اصلی واکنش می گردد . فاضلاب در ابتدا وارد منطقه پیش واکنش شده و سپس از طریق دریچه های تعبیه شده د رکف دیواره بافل وارد منطقه اصلی و در آنجا مورد تصفیه قرار می گیرد . تحقیق د رسه مرحله با زمان های ماند هیدرولیکی و میزان جریانهای مختلف انجام داده شد. بررسی مراحل مختلف درصدهای حذف فسفر به ترتیب ۳۸/۵ ، ۵۲/۱ و ۵۵/۹ درصد را نشان داد که در مقایسه با سیستمهای متداول لجن فعال از میزان بالاتری برخوردار است. این سیستم قادر است با زمان ماند هیدرولیکی تقریبا مشابه با فرایندهای اختصاصی حذف فسفر و با هزینه کمتر از آنها ، فسفر را به مقدار زیادی از فاضلاب شهری کاهش بدهد.