سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید سیدذوالفقار – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب
فرشته نعیم پور – پژوهشگاه صنعت نفت، آزمایشگاه بیوتکنولوژی
بهنام راسخ – پژوهشگاه صنعت نفت، آزمایشگاه بیوتکنولوژی

چکیده:

ترکیبات نفتالین، فنانترن و پیرین به عنوان ترکیبات پلی سیکلیک آروماتیک جزء آلایندهای موتاژنیک زیست محیطی میباشند. در این تحقیق, زیست سالم سازی محیط مایع و خاک آلوده به این مواد با استفاده از قارچ آسپرژیلوس تریورز مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه این ترکیبات در محیط آبی به مدت زمان شش روز با بررسی وزن خشک سلولی و pH ارزیا بی شده است. در فاز خاک با استفاده از فرایند دوغابی در مدت زمان ۲۷ روز ترکیبات فنانترن و پیرین به میزان ۴۸ % و ۵۲ % تجزیه را در محیط بیولوژیک نشان داده اند، نمونه های مذکور در شاهد به ترتیب در حدود ۲۰ %و ۲۰ % تجزیه را نشان داده و در نهایت نفتالین بصورت فیزیکی از محیط بیولوژیکی و شاهد به میزان ۱۰۰ % حذف شده است