سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساحل طوفانی – گروه شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران
سید ابوالفضل سید سجادی – گروه شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران
منظر بانو اثنی عشری – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهرات، ایران
نرگس شجاع فرد – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهرات، ایران

چکیده:

مواد رنگزای موجود در پساب صنایع رنگرزی ازجمله منابع آلوده کننده محیط زیست به شمار می رود. رنگ های آزو بطور گسترده ای در صنایع نساجی مورد استفاد قرار می گیرند. این گروه از رنگ ها شامل بزرگترین و مهمترین دسته رنگ ها هستند. مشخص ترین ویژگی این رنگ ها داشتن یک یا چند گروه آزو است که بین دو قسمت آلی رنگ به عنوان پل عمل می کنند که حداقل یکی از این گروه ها آروماتیک است. رنگ های آزو یکی از آلاینده های پایدار بوده و در نتیجه قابلیت تجزیه آنها مشکل است و به همان شکل به همراه پساب تصفیه شده از فاضلاب صنایع مختلف به محیط زیست وارد می شوند. یکی از راه های جلوگیری از ورود این مواد به محیط زیست، تصفیه و جذب آنها از پساب، طی عملیات بستر ثابت است. در این مقاله عملیات بستر ثابت توسط قارچ غیر زنده Aspergillus niger که یکی از عوامل جذب بیولوژیکی رنگ های آزو می باشد مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است . عملیات بستر ثابت دارای مزایایی از قبیل صرفه اقتصادی، سازگاری با محط زیست، پایین بودن حجم لجن بیولوژیکی و شیمیایی دفعی و راندمان بالاست. با توجه به عملیات فوق که بررنگ های زرد، قرمز، آبی و سیاه انجام گرفته است، حداقل ۹۵% جذب و حذف رنگ ها از پساب های نمونه مشاهده شده است.