سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا قائدی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیرضا مهری دهنوی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین ربانی – دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

این مطالعه روشی جهت حذف تداخل خط تغذیه از سیگناله ای ECG ر ا ارائه میدهد. در بلوک ساختاری اصلی در روش پیشنهادی از یک الگوریتم تطبیقی غیر خطی پردازش سیگنال استفاده شده است که قادر به استخراج جزشبه_ سینوسی مورد نظر از سیگنال و دنبال کردن تغییرات آن با زمان می باشد. سیستم به صورتی طراحی شده که تداخل خط تغذیه و هارمونیکهای آن بطور جداگانه استخراج می شوند و سپس مجموعه سیگنالهای استخراج شده را از سیگنال ECG کم می کند. کاربرد عمده این روش در حذف تداخل خط تغذیه در حالتی است که فرکانس، دامنه و فاز تداخل تغییر کند.