سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر کمجانی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا محمدخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آرایه های وفقی در زمینه های مختلفی مانند رادار ، سونار و سیستمهای مخابراتی بکار می روند . " آرایه های تمام وفقی" بزرگ با مشکل بار محاسباتی بالا و سرعت همگرایی پایین روبرو هستند . از اینرو " آرایه های پاره وفقی " با تعداد المانهای وفقی کمتر ، مورد استفاده قرار می گیرند . روشهایی که برای انتخاب این المانهای وفقی اراده شده اند عموما براساس مقادیر ویژه ماتریس کواریانس ورودی بوده که تخمین درستی از این ماتریس را می طلبد . در این مقاله روش جدیدی بر مبنای ساختار SLCو به منظور بهبود عملکرد آن به عنوان یک آرایه پاره وفقی ارائه می شود . با مقایسه نتایج شبیه سازی یک آرایه خطی تمام وفقی GSCو فرم پاره وفقی آن بر اساس روش پیشنهادی ، می توان عملکرد رضایت بخش این الگوریتم را مشاهده نمود . در این شبیه سازیها از الگوریتم های وفقی nLMS وRLS استفاده شده است .