سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد رضوی زاده – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید طباطباوکیلی – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دو مشکل مهم در سیستم های موبایل CDMA تداخل چند کاربره و تداخل چند مسیره میباشند . روشهای گوناگونی که تاکنون برای غلبه بر این مشکل ارائه شده اند، به علت پیچیدگی زیاد و یا نیاز به اطلاعات تمامی کاربران، اغلب برای استفاده در لینک بالا یعنی از کاربران به سمت ایستگاه ثابت میباشند . در چند سال اخیر توجه محققین به سمت بهبود عملکرد و ظرفیت در لینک پایین معطوف گشته است . روشهای مختلفی که برای رسیدن به این بهبود معرفی شده اند مبتنی بر پردازش در استگاه ثابت هستند . این مقاله نیز به معرفی یک روش پیش پردازشی جهت استفاده در لینک پایین سیستم های CDMA که از چند آنتن در جهت ارسال بهره میبرند، می پردازد . روش پیشنهادی یک روش پردازشی فضا – زمان بوده و نشان داده می شود که دارای عملکرد بهتر نسبت به روشهای قبلی که پردازش های زمانی و فضایی را جداگانه انجام می دهند میباشد .