سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هما کشاورزی شیرازی –
ایوب ترکیان –
علی اکبر عظیمی –

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی سیتم بیوفیلتراسیون در تصفیه گاز آلاینده تری اتیل آمین (TEA) انجام شده است. راکتور بیولوژیکی به مدت یک سال در مجاورت هوای آلوده به TEA در دمای ۳۰±۱ O R DM&C قرار گرفت. حجم مؤثر بیوفیلتر ۵/۹ لیتر و مشتمل بر سه بخش جداگانه بود. بستر بیوفیلتر حاوی ۶۰% کمپوست و ۴۰% خرده های چوب با ابعاد یکسان (۵/۶mm) بود و برای لقاح میکروبی در آغاز لجن فاضلاب شهری به آن اضافه شد. دامنه بارگذاری بستر ۱۱۴,۶hr,3m/g، رطوبت بستر ۵۵%، غلظت ورودی ۴۰۰,۲۰ppm و زمان ماند هیدرولیکی ۴۸ ثانیه طی یک دوره یک ساله تنظیم شد. نمون برداری گاز خروجی از بخشهای مختلف راکتور به کمک ایمپینجر حاوی متانول و سنجش آن توسط اسپکترومتر VIS,UV انجام شده است. نتایج نشان داد که راندمان حذف در غلظت ۱۸۰,۲۰ ppm بیشتر از ۹۰% و در ۴۰۰,۲۵۰ ppm بالاتر از ۶۵% بوده است. حداکثر ظرفیت ح ذف قابل دستیابی ۷۲/۲hr.3m/g بود که در بارگذاری ۱۱۴/۴hr.r3/g به دست آمد. سپس به دلیل دستیابی به نتایج قابل قبول حذف تری اتیل آمین توسط این روش، ارزیابی اقتصادی انجام شد و هزینه های ضروری کاربرد این روش با سایر روشهای حذف مقایسه گردید. نتایج نشان داد که هزینه راه اندازی و نگهداری بیوفیلتراسیون علاوه بر اینکه یک سوم تا یک ششم سایر روشهای حذف صنعتی تری اتیل آمین است، تمام تجهیزات و مواد مورد نیاز در کشور قابل تهیه بوده و از این نظر نسبت به روشهای دیگر حذف، برتری دارد.