مقاله حذف جامدات معلق از پساب لاگون هوادهي با استفاده از صافي درشت دانه داراي جريان افقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۴۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: حذف جامدات معلق از پساب لاگون هوادهي با استفاده از صافي درشت دانه داراي جريان افقي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامدات معلق
مقاله صافي درشت دانه با جريان افقي
مقاله تصفيه خانه فاضلاب
مقاله لاگون هوادهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده نودهي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ندافي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نوريه نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي اسكويي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: صافي درشت دانه با جريان افقي در نرخ هاي فيلتراسيون کمتر از ۱٫۵ متر بر ساعت بدون استفاده از مواد منعقدکننده، توانايي قابل قبولي در کاهش جامدات معلق و بار ميکروبي منابع آب سطحي دارد. اين مطالعه با هدف تعيين کارايي اين نوع صافي در کاهش جامدات معلق پساب ثانويه فاضلاب صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع تجربي و مبتني بر ساخت واحد پايلوت مي باشد. ابتدا در محل ايستگاه پمپاژ پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر قم يک واحد پايلوت صافي درشت دانه نصب گرديد که با اقتباس از صافي هاي درشت دانه مورد استفاده در پيش تصفيه آب هاي سطحي طراحي و ساخته شد. عمليات نمونه برداري در سه نرخ فيلتراسيون ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ متر بر ساعت انجام گرديد، که شامل برداشت هم زمان نمونه از ورودي و خروجي صافي در هر روز به منظور انجام آزمايش جامدات معلق بود.
يافته ها: در حالت عملکرد بهينه، در نرخ فيلتراسيون ۰٫۵ ميانگين حذف %۷۸٫۵، در نرخ فيلتراسيون ۱ ميانگين حذف %۶۳٫۱ و در نرخ فيلتراسيون ۱٫۵ ميانگين حذف %۶۶٫۹ به دست آمد. پساب خروجي از پايلوت، از نظر غلظت جامدات معلق شرايط استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست به منظور آبياري کشاورزي و تخليه به آب هاي سطحي را داشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد با توجه به صرفه اقتصادي، اين سيستم ها بتوانند گزينه مناسبي در بهبود کيفيت پساب سيستم هاي کوچک تصفيه فاضلاب باشند.