سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شمس خرم ابادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
جمشیدی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

حفاظت از آلودگیهایی زیست محیطی که توسط صنایع و تکنولوژی مدرن ایجاد می شود یکی از نگرانیهای امروزی محققان و صاحبان صنایع است، فلز سنگین جیوه از جمله این آلاینده، خطرناک است. وجود این عنصر و ترکیبات آن حتی در مقادیر کم در صنایع خطرناک می باشد و باید تا حد امکان حذف شود. از اینرو ضروری است که جیوه را قبل از انتقال به محیط زیست حذف نمود . بدلیل اینکه روشهای حذف شیمیایی جیوه دارای محدودیت می باشند، جذب بیولوژیکی بعنوان روش مناسبی برای حذف مقادیر کم فلزات سنگین از فاضلابهای صنعتی پیشنهاد می گردد. در جذب بیولوژیکی از خاصیت متابولیکی و جذب فیزیکوشیمیایی برای تجمع فلزات سنگین استفاده می شود. هدف این تحقیق ارزیابی ظرفیت جذب بیولوژیکی توسط جلبک طبیعی و استاندارد می باشد. جلبک طبیعی از دریاچه کیو خرم آباد جمع آوری گردیده، گونه های اسپروژیرا، ادوگونیم، و زیگنمافانیکوم در آن تشخیص داده شدند، در این تحقیق جلبک استاندارد زیگنما فانیکوم انتخاب و در محیط کشت وودزهول اصلاح شده در شرایط آزمایشگاهی کشت داده شد. توده غیر زنده جلبک در سیستم منقطع در معرض غلظتهای مختلف جیوه قرار گرفت . از آزمایش هایی که جهت تعیین خصوصیات جاذب بعمل آمده مشاهده کردیم که ظرفیت جذب بیومس وابسته به PH ، هم زدن ، زمان تماس و غلظت اولیه فلز ومستقل از دما می باشد بهترین مقادیر PH و زمان تماس در جذب جیوه توسط جلبک طبیعی به ترتیب ۸/۵ و ۴۰ دقیقه بود . دربهترین شرایط جذب، جذب فلز با افزایش غلظت اولیه تا ۸mg/l افزایش پیدا کرد.روشهای بیولوژیکی، دارای پتانسیل مناسبی برای برداشت کاملاً انتخابی فلزات سمی همراه با انعطاف پذیری قابل توجه می باشدکه می تواند برای هر دو روش Exsitu و insitu تصفیه خارج از محل) درا نواع مختلفی از بیوراکتورها مورد استفاده قرار گیرند.