سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ربانی – دانشجوی دکترای بیوالکتریک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
منصور وفادوست – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهره کسایی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فیلمهای قدیمی معمو ً لا در اثر مرور زمان و تغییرات فیزیکی و شیمیایی دچار خرابی می شوند. یک راه حل برای استفاده مکرر از این فیلمها، حذف خرابیها و پس از آن تهیه یک آرشیو دیجیتالی از آنها می باشد. به همین منظور، امروزه بهینه سازی تصاویر متحرک در پردازش تصویر از اهمیت برخوردار است. گرچه تبدیل ویولت به عنوان یک تکنیک مؤثر در پردازش تصویر به کار می رود، اما از نقایصی همچون وابستگی به شیفت ورودی و ضعف در تشخیص جهت های صحیح در زیر باند تصاویر نیز برخوردار است. این نقاط ضعف با استفاده از تبدیل ویولت مختلط برطرف می گردد. در این مقاله از تبدیل ویولت مختلط جهت حذف خراش های عمودی تصاویر متحرک، که رایجترین خرابی فیلم های قدیمی می باشد، استفاده شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از ویولت مختلط سه بعدی، اشیاء ثابت فیلم از اشیاء متحرک آن جدا می گردد و پس از آن با استفاده از فیلتر کالمن، خراش هایی که به غلط تشخیص داده شده اند حذف شده و با یک تکنیک ساده بازسازی خراش، همچون فیلتر میانه، خراش برطرف می گردد. از آنجا که در این روش اشیاء متحرک فیلم تحت این پردازش قرار نمی گیرند، لذا به اشتباه در تشخیص و حذف خراش، دچار تغییر نمی گردند