سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین سعیدی دهاقانی – کاشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شی
محسن وفایی سفتی – دانشیاربخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، ب

چکیده:

رسوب آسفالتین در مخازن نفتی ، یکی از موارد بسیار مهم در تولید از مخازن می باشد. انصداد در محیط متخلخل سازند نفتی، دهانه چاه و تأسیسات فرآورشی از مشکلات جدی تولید نفتهای آسفالتینی می باشد. ساخت مدل پیش بینی رسوب از آن جهت بسیار با اهمیت است که می توان براساس نتایج آن سیستم های تزریقی و تولیدی را به گونه ای طراحی نمود که رسوب آسفالتین تشکیل نشده و یا مقدار آن به حداقل کاهش یابد. ولی اغلب مدل های پیشنهادی دارای دقت بالایی برای تمامی مخازن نمی باشند و نمی توان از آن در همه مواردی که رسوب آسفالتین وجود دارد استفاده نماییم چون, رسوبات آسفالتین دارای ترکیبات ناشناخته ای هستند و نمی توان برای این ملکول ها ساختار یکسانی در نظر بگیریم و اصولاً ساختار این مواد در مخازن مختلف متفاوت می باشد. پیدیده مافوق صوت(Ultrasonic Cavitations)یکی از روش های فیزیکی حذف رسوباتآسفالتین می باشد که از این روش می توان در تمامی موارد رسوب بخوبی استفاده نمود و میزان رسوب را تااندازه ای کاهش داد..