سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده هاشمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه شیمی
مرجان جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه شیمی

چکیده:

در این تحقیق رنگبری با استفاده از فرایند فنتون بررسی شد. رنگزای متیل ویولت (MV) به عنوان مدل آلوده کننده استفاده شد. عوامل موثر بر رنگبری در فرایند فنتون مانند غلظت یون فرو، غلظت هیدروژن پراکسید و غلظت رنگزا بررسی شدند. برای بررسی مقایسه ای، رنگبری د رحضور آهن (III) نیز صورت گرفت . نتایج آزمایش ها نشان دادند که استفاده از کاتالیست فرو در حضور اکسید کننده هیدروژن پراکسید ( فرایند فنتون ) قابلیت رنگبری پساب رنگی و رنگهای کاتیون را دارا می باشد.