مقاله حذف رنگ بنفش متيل توسط جذب روي بنتونيت در حضور نانو فريت مس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: حذف رنگ بنفش متيل توسط جذب روي بنتونيت در حضور نانو فريت مس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتونيت
مقاله متيل ويولت
مقاله جذب
مقاله نانو فريت مس
مقاله حذف رنگزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جذب رنگزاي بازي بنفش متيل (MV) روي خاک بنتونيت، فريت  CuFe2O4و کامپوزيت CuFe2O4/ bentonite در محلول هاي آبي بررسي شد. کامپوزيتي از مس و آهن و بنتونيت توسط روش هم رسوبي و درpH=11  تهيه گرديد. کامپوزيت تهيه شده مي تواند براي حذف رنگ در آب استفاده شود و سپس از محيط جدا گردد. نتايج  XRDساختار اسپينل را براي فريت CuFe2O4 نشان داد. تصوير ميکروسکوپي SEM اندازه ذرات حدود ۵۰ نانومتر را براي کامپوزيت  CuFe2O4/bentoniteنشان داد. اثر پارامترهاي تجربي مختلف نظير pH، زمان تماس جاذب و رنگ، وزن جاذب و دما در ميزان حذف رنگ بنفش متيل بررسي شد. بيش ترين درصد حذف رنگ درpH=12  و در زمان تماس ۱۵ دقيقه صورت گرفت. در غياب فريت مس زمان تماس براي جاذب بنتونيت به ۶۰ دقيقه افزايش مي يابد. در حضور فريت مس سرعت بسيار زيادي براي حذف رنگ مشاهده گرديد.