سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
رضا نوروزبیگی – استادیار گروه صنایع شیمیایی معدنی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد ادریسی – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
با توجه به اهمیت حذف رنگهای سنتزی از پسابهای صنعتی، در این تحقیق حذف رنگ پرکاربرد متیلن بلو از محیط آبی به روش جذب سطحی برروی نانو ذرات گاما آلومینا بررسی شد. به این منظور ابتدا نانوذرات گاما آلومینا با متوسط اندازه ذرات nm 51 به روش سنتز احتراقی تهیه و سپس به منظور افزایش راندمان رنگزدایی سطح آنها با سورفکتانت آنیونی سدیم دو دسیل سولفات اصلاح گردید. آنالیز های FTIR، DSC و TGA برای بررسی و اثبات تشکیل لایه سورفکتانت بر روی سطح نانوذرات انجام گرفت. بررسی فرایند رنگزدایی ناپیوسته نشان می دهد که فرایند حذف از ایزوترم لانگمیور پیروی میکند و ظرفیت نانو آلومینای اصلاح شده با سورفکتانت به میزان mg/g 68/188 می باشد که به مراتب بیشتر از آلومینای میکرو سایز و اصلاح نشده است.