سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهلا مرادیان فرد جونقانی –
حسن اصیلیان –
عباس رضایی –

چکیده:

با رشد روزافزون توسعه و تولیدات صنعتی ترکیبات جدیدی به عنوان آلاینده به محیط زیست وارد شده است. از جمله این آلودگیها می توانیم به آلودگی ناشی از رنگ اشاره نمائیم. تخلیه پسابهای رنگی در محیط از منابع مهم آلودگی می باشند که باعث بر هم زدن زیبایی محیط زیست و باعث اتریفیاسیون می شوند و در صورت اکسیداسیون، هیدرولیز یا دیگر واکنشهای شیمیایی که در فاضلاب اتفاق می افتد باعث ایجاد خطر جدی برای محیط زیست می شوند. با توجه به رشد روز افزون صایع و به خصوص صنعت تولید رنگ و تخلیه پسابهای رنگی در محیط زیست رنگزدائی فاضلابهای خروجی بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در سالهای اخیر تولید انواع رنگهای جدیدی از نوع رنگهای با پایه آبی رو به گسترش است. این رنگها به عنوان جایگزینی برای رنگها با پایه حلالهای آلی می باشند. فاضلاب حاوی رنگهای با پایه آبی همانند انواع دیگر فاضلابهای رنگی می تواند اثرات سوئی بر محیط زیست داشته باشد. برای حذف رنگ از فاضلاب روشهای مختلفی وجود دارد که می توان به روشهایی مثل جذب بر روی کربن فعال، اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس، کواگولاسیون با مواد شیمیایی، تعویض یونی با استفاده از رزینهای مصنوعی جاذب، ازن زنی و فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (H(2)O(2)/ +2Fe, UV/H(2)O(2)/ 3O, UV/ H(2)O(2). UV/O(3 اشاره کرد. در این پژوهش تصفیه فاضلاب حاوی رنگ با پایه آبی اکریلیک امولشن توسط فرایند اکسیداسیون فنتون در سیستم بسته مورد مطالعه قرار گرفت این رنگها یک ترکیب مصنوعی هستند که از ترکیب رنگدانه های معلق در پلیمرهای مصنوعی موجود در آب ساخته می شوند. هدف کلی این تحقیق بررسی امکان حذف رنگ و COD از فاضلابهای حاوی رنگهای با پایه آبی با به کارگیری روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون می باشد. اهمیت مسئله تحقیق و سابقه پژوهش: با توجه به جدید بودن رنگهای با پایه آبی تحقیقات اصلی در خ صوص این رنگها صورت نگرفته است، لذا حذف این رنگها با روش اکسیداسیون فنتون می تواند قدم جدید و مثبتی در این راستا باشد. ا ین تحقیق که از نوع مطالعات کاربردی می باشد و نتایج حاصل از آن اطلاعات تجربی در رابطه با تعیین پارامترهای طراحی و بهره برداری از سیستم اکسیداسیون فنتون برای حذف رنگهای با پایه آبی از فاضلاب می باشد، به شرح زیر صروت پذیرفت. به منظور تعیین شرایط بهینه اکسیداسیون فنتون محلول رنگی با غلظت ۱۰۰mg/l به صورت مصنوعی در آزمایشگاه تهیه گردید، سپس م قادیر مختلفی از سولفات فرو (FeSo(4), 7H(2)O) و آب اکسیژنه ((H(2)O(2) در شرایط مختلف دمایی و pH های متفاوت به محلول اضافه شد و بعد از هم زدن و ته نشینی، پارامترهایی نظیر غلظت رنگ (جذب UV با استفاده از اسپکتروفتومتر)، COD, pH و زمان واکنش مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان آزمایشات شرایط بهینه این فرایند نظیر H(2)O(2)/ +2Fe/ , pH، دما و زمان واکنش مشخص گردید. نتایج: نتایج نشان داد که pH دارای تأثیر قابل ملاحظه ای در تجزیه رنگ توسط واکنش فنتون می باشد و تجزیه رنگ بین pH=6.3 دارای سرعت و وسعت تجزیه بالایی است. در شرایط بهینه درصد حذف رنگ برابر با ۹۹/۹۹% و در صد حذف COD برابر ۷۸% بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به راندمان بالای حذف رنگ و COD و میزان لجن تولیدی کم و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی به ع لت مقادیر کم مواد مصرفی و ارزان بودن و دردسترس بودن، روش فنتون روش مناسبی جهت حذف این نوع رنگها می باشد.