سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا زیرک – دانشجوی دکتری مخابرات دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی خادمی – استادیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بدلیل بروز خطای حاصل از نمونه برداری از تبدیل فوریه سیگنال ، در بیشتر موارد ، الگوریتم بازسازی تصویرCT-Scanدر میدان زمان (مکان) اجرا میشود .زیرا در صورت بازسازی در میدان فرکانس ، پاره ای از زوائد از قبیل انتقال سطح و تقعر در تصویر بازسازی شده بچشم می خورد . اما بدلیل مزایای پردازش در میدان فرکانس ، از جمله سرعت بازسازی بالا ، قابلیت تحلیل مناسبتر و نیز امکان بکارگیریفیلترهای متفاوت ، نمی توان از آن چشم پوشی کرد . در این مقاله ، روشی جهت حذف زوائد مذکور در حین بازسازی تصویر در میدان فرکانس شرح داده می شود ، که در شبیه سازی نیز به نتایج مثبتی در مقایسه با الگوریتمهای ترتیبی و یا الگوریتمهای بازسازی در میدان زمان ، منجر شده است .