مقاله حذف سرب از محلول آبي با استفاده از جاذبهاي ارزان قيمت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: حذف سرب از محلول آبي با استفاده از جاذبهاي ارزان قيمت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسته شلتوک
مقاله خاک اره
مقاله ساقه آفتابگردان
مقاله ايزوترم جذب تمکين
مقاله راندمان جذب
مقاله سرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شامحمدي حيدري زمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق حذف سرب از محيط آبي با استفاده از پوسته شلتوک، خاک اره و ساقه آفتابگردان مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا جاذبها تهيه شدند و سپس با استفاده از الک شماره ۳۰ و ۴۰، ذرات با اندازه متوسط ۵۰۰ ميکرون از هرکدام به دست آمد. محلول سرب با غلظت ۲۵ ميلي گرم در ليتر ساخته شد و آزمايش هاي جذب انجام گرديد. نتايج نشان داد که زمان تعادل براي پوسته شلتوک ۹۰ دقيقه و براي دو جاذب ديگر هر کدام ۱۲۰ دقيقه است.pH بهينه جذب براي هرسه جاذب برابر ۶ به دست آمد. همچنين نتايج آزمايش ها نشان داد که با کاهش غلظت ورودي سرب از ۸۰ به ۱ ميلي گرم در ليتر، راندمان جذب براي هر سه جاذب افزايش مي يابد. به طوري که منحني راندمان جذب براي جاذبهاي مختلف، همگرا مي شود. راندمان جذب با افزايش جرم نيز زياد مي شود. آزمايش هاي ايزوترم جذب نشان داد که مدل تمکين از برازش بهتري نسبت به مدل هاي لانگمير و فروندليچ برخوردار است.