سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه غلامی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
امید سرتیپ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
زهرا غلامی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
محمود ترابی انگجی –

چکیده:

جذب واکنشی سولفید هیدروژن در محلولهای آبی سولفات آهن ، در یک راکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است . دما بین ۲۵ تا ۶۵ درجه سانتیگراد تغییر میکند و غلظت محلول سولفات آهن بین ۰،۰۲۵Kmol/m3 تا ۰/۸ تغییر می کند و PH محلول نیز بین ۰/۸ تا ۲ متغییر است. میزان جذب H2S در غلظتهای مختلف سولفات آهن و در غلظت مشخصی از H2S در فشار اتمسفریک اندازه گیری شده است . در این سیستم سولفید هیدروژن جذب شده با یون آهن سه ظرفیتی واکنش داده و گوگرد عنصری تشکیل می شود . واکنش بین سولفات آهن و سولفید هیدروژن برگشت ناپذیر و از درجه اول است.