سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدجعفر صالحی – نیروگاه شهید محمد منتظری ایران

چکیده:

تصفیه خانه نیروگاه شهید محمد منتظری دارای سه خط تولید آب بی یون روسی بصورت موازی و یک خط تولید آب بی یون منفرد المانی می باشد . خطوط روسی چنیدین سال بود که جهت تولید آب بی یون با کیفیت مورد قبول جهت مصرف در واحدهای بخاری این نیروگاه پس از انجام عمل احیاء روی آنها مدت نسبتاً زیادی ( در حدود متوسط ۷ ساعت برای هر خط ) در سیر کوله قرار می گرفتند . یعنی جهت رسیدن به هدایت الکتریکی مطلوب ( یکی از معیارهای مهم ناخالصی های یونی موجود در آب می باشد و مقدار نرمال آن بایستی کمتر از ۰/۸ μs / cm باشد .) لازم بود آب خروجی خط به ابتدای خط تصفیه جهت تصفیه مجدد برگردانده شود و این نبود . از نظر تولیدات صنعتی این زمانهای سیرکولاسیون، زمانهای تلف شده و مرده محسوب شده و وجود آنها چیزی جز عدم تولید آب بی یون در این زمانهای سیرکوله بخصوص در مواقعی که نیاز به تولید هر چه بیشتر باشد کاملاً غیر قابل قبول بوده و بایستی جهت حذف آنها اقدامی جدی صورت می گرفت . در این راستا تحقیقات لازم و نهایتاً ارائه و انجام طرح یک ستون کاتیونی مشترک با نتیجه افزایش تولید ۱۴ تا ۲۹ درصد بر حسب سختی آب خام ورودی تصفیه خانه محقق گردید