سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعادت صرامی فروشانی – کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به تشریح روش اجرای حذف سیستماتیک ضایعات و موداهای موجود در دستگاهAMS که منجر به حذف توقفات ۲۵ دقیقه ای خط تولید مونتاژ پراید گردید، می پردازد در راستای استقرار نظام TPM در سایپا و در سالن مونتاژ یک، دستگاه AMS بعنوان یکی از دستگاههای RANK A شناسایی گردید که با خرابی و توقف آن، کل خط تولید مونتاژ متوقف می شد. همچنین با استناد به آمار ثبت شده در اداره کنترل تولید، این دستگاه دارای بیشترین زمان توقف در سه ماهه اول سال ۸۵ بود که بعنوان گلوگاه خط مونتاژ پراید برای اجرای روش حل مسئله انتخاب گردید. برای اینکار، ابتدا ضریب کارایی دستگاه OEE محاسبه شد که با توجه به مقدار به دست آمده، مقدار مودای دستگاه بدست آمد. سپس با استفاده از روش کار تیمی و طوفان فکری، موداهای موجود در دستگاه و محیط پیرامون آن شناسایی گردید. با تجزیه و تحلیل ۴M هریک از موداها به یکی از ۱۶ مدل ضایعات اختصاص داده شد و با توجه به مقدار عددی مودای محاسبه شده، درصد سهم هریک از موداها مشخص گردید. با توجه به سهم های اختصاص یافته، حل موداها الویت بندی گردید و جهت اجرا به واحدهای مربوطه ارجاع داده شد.واحدهای ذیربط نیز با برنامه ریزی و ارائه گانت چارت، اقدام به حل موداها و مشکلات شناسایی شده کردند که نهایتا با حل مشکلات و حذف تعدادی از موداهای شناسایی شده، توقفات دستگاه به صفر رسید و ضریب کارایی دستگاه افزایش پیدا کرد.