مقاله حذف فتوکاتاليستي كروم شش ظرفيتي و نيكل دو ظرفيتي از محلول هاي آبي با استفاده از اشعه UV در حضور نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: حذف فتوکاتاليستي كروم شش ظرفيتي و نيكل دو ظرفيتي از محلول هاي آبي با استفاده از اشعه UV در حضور نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات TiO2
مقاله كروم شش ظرفيتي
مقاله نيكل دو ظرفيتي
مقاله احيا فتوكاتاليزي
مقاله محلول هاي آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادسيبني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ختايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از عمده ترين آلاينده هاي محيط زيست موجود در پساب صنايع مختلف از جمله آبكاري، كروم شش و نيكل دو ظرفيتي است كه براي انسان و محيط زيست بسيار سمي است. لذا هدف از اين تحقيق بررسي كارايي حذف فتوکاتاليستي كروم شش و نيكل دو ظرفيتي از محيط هاي آبي با استفاده از فرايندUV/TiO2 درسيستم ناپيوسته است.
روش بررسي: ابتدا طراحي و ساخت راكتور صورت گرفت و بعد از آن با تغيير دادن مقدار نانوذرات TiO2 و ثابت نگه داشتن بقيه عوامل موثر، مقدار بهينه TiO2 كه برابر ۱gr/L بود به دست آمد. سپس با ثابت نگه داشتن مقدار نانوذرات TiO2 تاثير pH، غلظت اوليه كروم شش ظرفيتي و نيكل دو ظرفيتي و زمان واكنش بررسي گرديد.
يافته ها: نتايج مشخص ساخت كه با افزايش زمان واكنش و مقدار
TiO2 كارايي حذف در مورد هر دو يون افزايش مي يابد. هم چنين مشخص گرديد كه كارايي حذف فتوکاتاليستي كروم شش ظرفيتي با افزايش pH و غلظت اوليه كروم كاهش مي يابد، اما كارايي حذف فتوکاتاليستي نيكل دو ظرفيتي با افزايش غلظت اوليه نيكل دو ظرفيتي و pH به ترتيب كاهش و افزايش مي يابد.
نتيجه گيري: به طور كلي نتايج نشان داد كه مي توان از فرايند UV/TiO2 به عنوان يك روش موثر در حذف كروم شش و نيكل دو ظرفيتي از محيط هاي آبي استفاده كرد.