سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا نظام زاده – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
آرزو نقاش – اداره کل دامپزشکی استان اصفهان – شهرک امیر حمزه

چکیده:

زئولیت ها آلومینوسیلیکات های هیدراته ای هستند که ساختاری قفس مانند با سطوح داخلی و خارجی بیش از چند صد متر مربع بر گرم و ظرفیت تعویض کاتیونی بیش از چند میلی اکی والان بر کیلوگرم دارند . حداقل ۴۱ نوع زئولیت طبیعی شناخته شده و بسیاری دیگر سنتز شده اند . هر دو نوع زئولیت های طبیعی و سنتزی مصننوعی در واکنشهای شیمیایی صنعتی به عنوان فیلتر ها . تعویض کننده های یونی کاتالیزور برای واکنش ها و جاذب ها استفاده شده اند . ساختار بلورین سه بعدی آنها توانایی فیلتراسیون انتخابی جذب را به آنها داده است . بنابراین بلئرهای زئولیت اغلب به عنوان غربال جهت فیلتر انتخابی ترکیبات مولکولی استفاده شده است .