مقاله حذف فلزات سنگين از پسماندهاي سنتزي توسط بنتونيت طبيعي و بنتونيت فعال شده با اسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۱۸ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: حذف فلزات سنگين از پسماندهاي سنتزي توسط بنتونيت طبيعي و بنتونيت فعال شده با اسيد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتونيت
مقاله جذب سطحي
مقاله فعال سازي اسيدي
مقاله فلزات سنگين
مقاله نانو ساختار و نانوحفره اي مونتموريلونيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي آشتياني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي زاده سيدنظام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: قنادي مراغه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوزادگلي كند احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي امكان استفاده از بنتونيت (مونتموريلونيت) طبيعي و فعال شده با اسيد به عنوان جاذبي ارزان و در دسترس براي حذف فلزات سنگين از پسماندهاي مايع سنتزي پرداخته شده است. بنتونيت يكي از كاني هاي رسي آلومينوسيليكاتي لايه اي است كه مهم ترين فاز سازنده آن مونتموريلونيت مي باشدكه داراي حفرات و ساختاري در ابعاد نانو است (نانو ساختار و حفره اي مونتموريلونيت). مونتموريلونيت كليه خواص بنتونيت را تحت تاثير قرار مي دهد. در مرحله بعدي اثر فعال سازي اسيدي در جذب دو فلز سرب (Pb) و تاليم (Tl) مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق، پس از كاني شناسي، تجزيه عنصري و دانه بندي، جذب فلزات سنگين چونCr ، Co، Cu، Fe، Pb، Tl، Ni و Zn بر روي پنج نمونهS2-RAW ، S3-RAW، SE3-RAW، G1-RAW،  GH1-RAWبررسي شد. سپس در فرايند فعال سازي اسيدي، از سولفوريك اسيد براي تقويت قابليت جذب بنتونيت استفاده شد و اثر غلظت، نسبت مايع به جامد، زمان و دماي فعال سازي بر ميزان جذب دو فلز سنگين سرب و تاليم بر روي دو نمونه طبيعي و فعال شده ES3–RAW و GH1-RAW مورد بررسي قرار گرفت. در تمامي موارد فاز غالب نانومونتموريلونيت موجود در بنتونيت ها به علت ساختار ويژه نانومونتموريلونيتي، از قابليت جذب بيش تري نسبت به ساير رس  ها برخوردار بوده است.