مقاله حذف كادميم از پساب هاي کشاورزي با استفاده از باگاس نيشكر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: حذف كادميم از پساب هاي کشاورزي با استفاده از باگاس نيشكر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب
مقاله باگاس
مقاله كادميم
مقاله جذب سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پورتراب شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه كارآيي باگاس به عنوان جاذب در حذف يون كادميم (P) از محيط آبي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين شرايط مختلف از قبيلpH ، دما، حجم محلول آزمايشي، وزن باگاس، قطر ذرات باگاس، زمان مبادله و غيره بررسي شده و شرايط بهينه انتخاب شد. در pH=6 درصد جذب يونهاي كادميم (P) بيش از %۹۵ است. سرعت مبادله بسيار عالي بوده و حتي نسبت به مبادله كننده هاي يوني كلاسيك داراي برتري است. از سوي ديگر باگاس قادر به حذف فلزات سنگين در حد ppm و بالاتر است. نتيجه هاي جذب روي باگاس به وسيله دو مدل فرندليچ و لانگموير مورد تحليل قرار گرفت. مقدارهاي جذب در مدل لانگموير نسبت به مدل فرندليچ بهتر صدق مي كند.