سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم کفاش تهرانی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست
علی ترابیان – استادیار و معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
بهنوش امین زاده – مربی دانشکده محیط زیستدانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش با انجام نمونه برداری در ماههای مختلف سال(دوره انجام پژوهش سالهای ۷۹ تا ۸۰) غلظت TOC در آب رودخانه کرج تعیین گشته و راهکارهای مناسب به منظور حذف TOC با استفاده از کلروفریک و PAC مورد مطالعه قرار گرفته است. ان مطالعات نشان داد که غلظت TOC در آب رودخانه کرج از ۲ تا ۵/۸ میلیگرم در لیتر طی ماههای مختلف سال متغییر می باشد و تاسیسات موجود تصفیه آب نیز در کاهش TOC چندان موثر نیستند.مطالعه کاهش غلظت TOC در مقادیر مختلف کلروفریک از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیگرم در لیتر حداکثر بازدهی حدف را تا ۳۱ درصد نشان می دهد.