سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان جمالی هندری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
محمد رداد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
سعید هادیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در مقاطع لرزه ای وجود نوفه های همدوس و غیر همدوس(تصادفی) کیفیت داده ها را تحت تا ثٔیر قرار می دهد در این مقاله روشی برای بهبود محتوای اطلاعاتی داده های لرزه ای معرفی شده است که با استفاده از تبدیلSVD و بسط ماتریس داده بر حسب ویژه بردار ها و ویژه مقادیر آن، امکان حذف نوفه را به وجود می آورد. این کار بر روی داده های مصنوعی انجام شده و نتیجه آن برای حالت های مختلفی از بازسازی ماتریس داده نشان داده شده است. نتیجه بهینه عکس تبدیلSVD مقطعی است که در آن هم نوفه های تصادفی و هم نوفه های همدوس به میزان قابل قبولی تضعیف شده اند.