مقاله حذف نويز از سيگنال همدوس بازگشتي رادار با استفاده از تبديل چيرپلت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: حذف نويز از سيگنال همدوس بازگشتي رادار با استفاده از تبديل چيرپلت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف نويز
مقاله رادار
مقاله تبديل چيرپلت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روش جديدي براي حذف نويز از سيگنال بازگشتي رادار ارايه شده است. با استفاده از روشهاي مرسوم پردازش سيگنال مانند تبديل فوريه و يا تبديل فوريه كوتاه مدت، پارامترهاي مختلفي از سيگنال استخراج مي شود. در اين مقاله ما توانسته ايم پارامترهاي سيگنال را با استفاده از تبديل چيرپلت كه تحليل را به حوزه زمان، فركانس، چرخش، برش و اندازه، گسترش مي دهد و فرض را بر غيرايستا بودن سيگنال بازگشتي مي گذارد، به عنوان يك ابزار حذف نويز به استخراج سيگنال بپردازيم. الگوريتم ارايه شده در اين مقاله روي داده هاي واقعي تست شده اند و نتايج، نشان دهنده عملكرد بسيار خوب اين الگوريتم در حذف نويز از سيگنال بازگشتي رادار است.