سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید ضیایی راد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

داده های پاسخ فرکانسی اندازه گیری شده FRF در تست های مودال سازه ها به دلایل متعددی حاوی نویز بوده و این موضوع در مواردی، الگوریتم های استخراج پارامترهای مودال را با خطای محاسباتی قابل توجهی مواجه می نماید . وجود نویز می تواند دلایل متعددی از جمله تاثیر اغتشاشات محیطی، شرایط مرزی سازه هنگام تست یا اثر تجهیزات داده برداری و پردازش سیگنال ها داشته باشد . در این تحقیق برای حذف نویز از FRF اندازه گیری شده، بردار FRF به فرم ماتریسی هنکل تبدیل شده و تحت تجزیه SVD قرار می گیرد . از آنجا که مقادیر منفرد به نوعی پایه ای برای فضای FRF محسوب می شوند با انتخاب معیاری مناسب، مقادیر منفرد کوچک که می توانند عامل تولید نویز در سیگنال باشند حذف شده و ماتریس هنکل و پس از آن FRF مربوطه مجدد اً بازسازی می شود . این الگوریتم نتایج رضایتبخشی بر روی FRF های نویزی نشان داده است .