سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مریم محسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس،
علی رفیعی – استادیار بخش مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحدکازرون،
محسن معصومی – استادیار بخش مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم،

چکیده:
یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن توجه کافی شود بحث نویز و کاهش آنها در تصاویر پزشکی است. اگر اعوجاج های موجود در تصویر زیاد باشد سیستم بینایی انسان قادر به ارزیابی خوبی از آن تصویر نخواهد بود که این ارزیابی ممکن است در جهت تشخیص بیماری یا تشخیص ساختارهای مختلف در تصویر مورد استفاده قرار بگیرد؛ حذف نویز روندی برای بازیافت سیگنال تخریب شده توسط نویز می باشد که بخش مهمی از پردازش تصویر تلقی می شود.تبدیل ویولت نقشی مهم و روندی رو به رشد در تحلیل سیگنال های پزشکی و پردازش تصاویر طبی ایفا می کند. تحلیل تبدیل ویولت برای گستره ی وسیعی از سیگنال های پزشکی که شامل ECG و EEG و تصاویر MRI، صدای قلب، اصوات تنفسی، الگوهای تنفسی، روند فشار خون، رشته های DNA و دیگر استفاده های پزشکی، کاربردی شده است. در این مقاله حذف نویز در تصاویر دو بعدی به کمک تبدیل ویولت دو بعدی را به تصاویر سه بعدی تعمیم می دهیم؛ برای اینکار ابتدا تبدیل ویولت سه بعدی و نحوه پیاده سازی آن را معرفی می کنیم سپس به کمک آستانه گذاری بر روی ضرایب بدست آمده از تبدیل ویولت سه بعدی، کاهش نویز را بررسی می کنیم. برای بررسی عملکرد این فیلتر ، نتایج آزمایش مطابق با سه خطا با نام های خطای مربع میانگین MSE ، خطای مطلق میانگین MAE و پیک نسبت سیگنال به نویز PSNR ارزیابی شده اند.