سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید خالوزاده – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کمیته تحقیقات توزیع برق مشهد
حسین الیاسی – دانشجوی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نویز صوتی یکی از مخربترین منابع آلودگی محیط زیست می باشد که می تواند اثرات فیزیکی و روانی بسیار مضری مانند افسردگی، عدم بهره وری مناسب، خستگی زودهنگام و فشار عصبی روی انسان داشته باشد به همین خاطر تلاش های زیادی برای حذف یا کاهش این نویز شکل گرفته است، نویز منتشر شده در یک فضای آزاد عمومادر حالاتیکه نویز صوتی حاصل از ترانسفورماتوها زیاد باشد آنها را در یک مکان وسیع و به روشهای کنترل غیر فعال نویز صوتی مهار می کنند. از آنجاییکه در نظر گرفتن مکان وسیع برای نصب ترانس از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و روشهای غیر فعال نیز برای حذف این نوع نویز موثر نمی باشد می توان از روشهای کنترل فعال (۱،۲،۳،۴) استفاده کرد. در این مقاله ضمن شرح روش کنترل فعال نویز صوتی حاصل از ترانسفورماتورها شبیه سازی بر اساس الگوریتمی LMS و FXLMS و استفاده از فیلترهای تطبیقی خواهیم پرداخت. شبیه سازی های انجام شده بر روی داده های بدست آمده از نویز صوتی پست فوق توزیع بهار در مشهد است. داده ا در سه کانال ثبت شده است. در این شبیه سازی ها نشان دهده می شود که توسط فیلترهای فعال مورد استفاده می توان تا حد بسیار زیادی نویز صوتی را تضعیف نمود.