سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضایی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
منصور جم زاد – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بهبود کیفیتتصاویر نیوزی، در کاربردهاو تحقیقات جزء چالش های بسیار ضروری محسوب می شود. فیلترهای غیر خطی که بر پایه مدلهای فازی عمل میکنند، به صورت کاملا موثری کارائی خود راحذف نویز تصویر بدون تخریب اطلاعات مفید آن نشان داده اند. استفاده از استنتاج فازی دارای مشکلاتی از جمله بدست اوردن پایگاه قانون مناسب و بهینه می باشد. استفاده از شبکه های عصبی فازی، و قابلیت یادگیری انها، نقطه ضعف های این روش را به خوبی می پوشاند، در حالی که قدرت آن را نیز کم نمی کند.
دراین مقاله از یک شبکه عصبی فازی خودانطباق و خود سازمانده برای حذف نویز ضربه ای تصاویر استفاده شده است. این شبکه عصبی فازی که در واقع یک مدل کننده فازی می باشد، بدون نیاز به اطلاعات اولیه، به کمک یک تصویر آموزشی، مشخصات بهینه سیستم استنتاج را بدست می آورد. روش پیشنهادی بر روی تعدادی ازتصاویر استاندارد اعمال شده و نتایج با نتایج حاصل از فیلتر میانه مقایسه شده است. در همه موارد روش پیشنهادی نسبت به فیلتر میانه از خطای MSE بسیار کمتری برخوردار است.