سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ایمان وحیدی فر – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز ، گروه برق، شیراز ، ایران
آذر محمود زاده – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز ، گروه برق، شیراز ، ایران

چکیده:
در این مقاله با استفاده از آشکارسازی موقعیت نویزهای فلفل نمکی و انتخاب بهترین آستانه های تجربی، الگوریتمی مطمئن و جدید برای حذف نویز فلفل نمکی پرچگالی تصاویر دیجیتال خاکستری و رنگی مطرح می شود. در روش پیشنهادی ابتدا تصویر دیجیتال دارای نویز فلفل نمکی از یک پنجره دو بعدی استاندارد ۳×۳ عبور داده می شود و پس از شناسایی پیکسل های نویز فلفل نمکی از طریق ایجاد آستانه های مطمئن تجربی و با توجه به مقادیر سایر همسایگی ها مقدار مناسبی جایگزین پیکسل نویزی می گردد. شبیه سازی های گسترده و نتایج تجربی نشان می دهند که فیلتر پیشنهادی می تواند بعنوان یک راه حل مطمئن، روشی جدید و کارآمد برای حذف نویز فلفل نمکی از تصاویر مورد استفاده قرار گیرد و نسبت به سایر فیلترهای شناخته شده در این حوزه از عملکرد بهتر و نسبت پیک سیگنال به نویز (PSNR) و فاکتور بهبود تصویر (IEF) بیشتری برخوردار است.