مقاله حذف نيتروژن و مواد آلي فاضلاب مراکز دفن زباله، با استفاده از بازچرخش فاضلاب و فرايند بي هوازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: حذف نيتروژن و مواد آلي فاضلاب مراکز دفن زباله، با استفاده از بازچرخش فاضلاب و فرايند بي هوازي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه بي هوازي
مقاله مواد آلي
مقاله آمونيوم
مقاله زباله تجزيه شده
مقاله شيرابه زباله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هاي معمول در تصفيه فاضلاب مراکز دفن زباله، استفاده مجدد از فاضلاب بر روي مراکز دفن زباله است. در اين روش، طي فرايند بي هوازي، مواد آلي فاضلاب حذف مي شود. در اين مطالعه دو سيستم مورد بررسي قرار گرفت. سيستم يک، که فقط شامل راکتور حاوي زباله تازه است، در اين سيستم فاضلاب پس از توليد بر روي زباله تازه بازگردانده مي شود. سيستم دو، شامل راکتور حاوي زباله تازه و راکتوري حاوي زباله خوب تجزيه شده است. در اين سيستم فاضلاب پس از خروج از زباله تازه، برروي راکتور حاوي زباله خوب تجزيه شده تخليه و سپس بر روي زباله تازه بازگردانده مي شود. نتايج آزمايشگاهي نشان داد که در سيستم يک، انباشتگي مواد آلي و NH4+-N رخ مي دهد، اما حذف مواد آلي و NH4+-N در سيستم دو بخوبي صورت مي گيرد، به طوري که در سيستم دو، بيشترين نرخ حذف مواد آلي mg COD/L.d 1000 و بيشترين نرخ حذف ۱۰۵mg NH+4-N/L.d NH4+-N است و در راکتور حاوي زباله خوب تجزيه شده، رخ داده است. در طول مدت آزمايش، ميانگين بازده حذف مواد آلي در سيستم دو، ۸۵% و ميانگين بازده حذف NH4+-N برابر ۳۴% مي باشد.