سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فاطمه نورعلی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران
احمد فرخیان فیروزی – استادیار دانشگاه شهیدچمران
علیرضا کیاست – استاددانشگاه شهیدچمران
مصطفی چرم – دانشیاردانشگاه شهیدچمران

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی واکنش پذیری بالای نانوذرات آهن صفر ظرفیتی برای احیاء نیترات در محلول های آبی بوده است. نانوذرات آهن صفر در محیط آزمایشگاه سنتز شد و مورفولوژی آن ها به وسیله میکروسکوپ الکترونیکی روبشی (SEM) و طیف پراش اشعه ایکس(XRD) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تاثیر پارامتر های مختلف شامل pH، زمان تماس و مقدار نانوذرات بر احیاء نیترات در مقیاس پیمانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین حذف نیترات توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی ۵۵/۸۵ درصد بود که در ۲pH= بدست آمد. با توجه به نتایج آزمایشات پیمانه ای افزایش زمان تماس و نسبت نانوذرات به نیترات منجر به احیاء سریع نیترات می شود. سرعت احیاء نیترات توسط نانوذرات آهن بعد از ۹۰ دقیقه به تعادل رسید و بیش از ۹۰ درصد نیترات در این مدت زمان احیاء شد. نیترات می تواند بطور همزمان به آمونیوم و نیتریت احیاء شود، سپس نیتریت تولید شده مجدداَ به محصول نهایی(آمونیوم) احیاء می شود.