سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صفت جو – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، ایران
مهدی زینالی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، ایران

چکیده:

در این مقاله طراحی یک فیلتر فعال موازی جهت حذف هارمونیک های اضافی ناشی از بارهای غیرخطی ارائه شده است. سیگنال کنترلیتوسط یک کنترل کننده PI تأمین شده و به یک PWM اعمال می شود که PWM وظیفه تأمین جریان های هارمونیکی بار را بر عهده دارد. جهت تنظیم کنتر لکننده PI ، از یک تنظیم کننده فازی استفاده شده است. برای ارزیابی تنظیمکننده فازی یک کنترلکننده استاندارد طراحی شده است و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج شبیه سازی بهبود قابل توجه کارایی کنترل کننده PI با ضرایب حاصل از تنظیم کننده فازی را نسبت به ضرایب حاصل از طراحی استاندارد نشان می دهد. مقاوم بودن تنظیم کننده فازی نیز با تغییر دادن بار غیرخطی بررسی شده است.