سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا مسعودی نژاد – استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجتبی خطیبی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امیر ادیب زاده – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسن امینی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

سولفید هیدروژن یک آلاینده بی رنگ و با بوی متعفن که دارای خاصیت خوردگی و فاسدکنندگی است . این گاز یکی از آلایندهای مهم در کارخانجات تولید مواد غذائی، کودسازیها و تصفیه خانه های فاضلاب می باشد. در گذشته با استفاده از روشهای فیزیکوشیمیائی نظیر جذب سطحی در کربن فعال، سوزاندن، اکسیداسیون کاتالیزوری، اسکرابرهای مرطوب و اکسیداسیون به روش حرارت این آلایند در خروجی کارخانجات حذف می گردد اما غالب این روشها با هزینه زیادی همراه می باشد هدف از این تحقیق دستیابی به روشی کارآمد و ارزان قیمت در جهت حذف S2H از خروجی صنایع آلوده کننده می باشد.