سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نصری – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید سریزدی – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله، یک دسته آستانه گذار غیر خطی جدید برای حذف نویز از سیگنال درحوزه ی موجک ارائه شده است. ازخصوصیات آستانه گذار پیشنهادی مشتق پذیر بودن آنست. از این رو استفاده از این تابع در حذف نویز وفقی مبتنی بر گرادیان نیز امکان پذیر است. آستانه گذار پیشنهادی برای حذف نویز در حالت استانه فراگیر آزموده شده و با روش های متداول در این زمینه مقایسه شده است. نتایج آزمایش نشان می دهد که تابع مذکور نه تنها درحذف نویز به شیوه ی آستانه فراگیر بلکه در حذف نویز به صورت آستانه وفقی با قانون آموزش LMS نیز بهتر و کاراتر از روش های معمول و متداول عمل می کند.