سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا معزی – دانشگاه امام حسین (ع)
قدمعلی باقری کرم – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا اخوان صراف – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ضمن مرور مزایا و مشکلات رادارهای ثانویه برای یکی از مشکلات، راه حل عملی ارائه می شود. این مشکل عبارت است از دریافت پاسخهای غلط که به صورت غیر همزمان از هواپیماهای دیگر ارسال می شود. الگوریتم پیشنهادی، پیاده سازی شده و بر روی داده های شبیه سازی منجر به نتایج بسیار خوبی شده است.