سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام قنبری پاکدهی – دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و ف
فاطمه اوشنی – دانشجوی کارشناسی صنایع شیمیایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانش
سجاد رضائی – دانشجوی کارشناسی صنایع شیمیایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانش

چکیده:

احتراق سوختهای فسیلی منجر به تولید و انتشار گازهای آلاینده محیط زیست می گردد . این گازها مضرات فراوانی برای انسان و محیط زیست دارند . یکی از محصولات احتراق در موتورهای احتراقی، اکسیدهای نیتروژن می باشند که بهNOxمعروف هستند . در این مقاله، روشی نوین برای حذف NOxحاصله از خودروها ارائه شده است . بر اساس این روش،تجزیه NOx با بکاربردن کاتالیست فلزات واسطه در دیواره محفظه احتراق انجام می گیرد و به دلیل هزینه بالایکاتالیست، مقدار کمی از کاتالیست با نانوسایز کردن استفاده می شود . نتایج، کاهش گازهای آلاینده در شروع به کار موتور را نشان می دهد . همچنین تکنیک جدیدی برای بکاربردن نانوکاتالیست در دیواره محفظه احتراق ارائه شده است