سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی معاضد – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
نعمت ا… جعفرزاده حقیقی – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز
زمان شامحمدی حیدری – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق ابتدا اهمیت حذف فلز کادمیوم از آب و پساب کشاورزی ، بیان گردیده ، سپس ، با مروری بر مطالعات انجام شده ، پوسته شلتوک به عنوان یک جاذب معرفی و با بررسی پارامترهای دخیل در ظرفیت جذب کادمیوم ، ضرورت انجام مطالعات بنیادین در کشور جهت بررسی پتانسیل پوسته و ذغال پوسته شلتوک در حذف کادمیوم از آب وزه أب ارائه می گردد.