مقاله حذف کرومات از محلولهاي آبي بوسيله زئوليت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتيوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: حذف کرومات از محلولهاي آبي بوسيله زئوليت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتيوني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کروم شش ظرفيتي
مقاله زئوليت اصلاح شده
مقاله سورفاکتانت کاتيوني
مقاله محلولهاي آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کروم شش ظرفيتي يکي از آلاينده هايي است که در آبهاي سطحي و زيرزميني ممکن است مخاطرات جدي را بوجود آورد و حذف آن از آبهاي آلوده و فاضلاب بوسيله روشهاي مختلف در سالهاي اخير مورد توجه بوده است. زئوليت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتيوني مي تواند کروم شش ظرفيتي را از آبهاي آلوده حذف نمايد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي حذف کروم (VI) از محيط آبي و پارامترهاي موثر بر آن بوسيله زئوليت طبيعي اصلاح شده با سورفاکتانت کاتيوني مي باشد.
روش بررسي: در اين تحقيق کارآيي حذف کروم (VI) و عوامل موثر در حذف شامل دوز جاذب، pH محلول و زمان تماس بوسيله زئوليت طبيعي اصلاح شده با سورفاکتانت کاتيوني هگزا دسيل تري متيل آمونيوم برومايد SMZ)) در سيستم بسته مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که SMZ مي تواند در غلظتهاي۰٫۱-۱٫۲۵ Cr(VI) mg  با دوز بهينه۰٫۳ gr ، pH=6 و زمان تماس ۱۲۰ دقيقه بيش از ۹۰% کرومات را حذف نمايد.
نتيجه گيري: زئوليت طبيعي اصلاح شده توانايي بالايي در حذف کروم (VI) از آبهاي آلوده دارد. بالاترين درصد حذف Cr(VI) در ۶=pH و زمان تماس بهينه ۱۲۰ دقيقه بوده و داده هاي جذب در حال تعادل با مدل ايزوترم Langmuir مطابقت دارد، همچنين فاکتور جداسازي (RL) نيز بين ۰ و ۱ بود که نشان دهنده جذب مطلوب Cr(VI) بر روي SMZ مي باشد.