سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین عیسی زاده – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست – دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله تاثیر پلی آنیلین در حذفکروم از پساب صنایع ابکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد پلی آنیلین با ۵۹/۶ درصد حذف عملکرد بسیار مطلوبی در جداسازی کروم ازپساب صنایع آبکاری دارد و احتمالا می توان آن را به عنوان یک جاذر درتصفیه آب و فاضلاب مورد مطالعه قرار داد. بر اساس نتایج حاصله درصد حذف کروم از پساب در کامپوزیت پلی آنیلین و پلی وینیل الکل افزایش می یابد ولی در کاپوزیت پلی آنیلین و کوارتز درصد حذف کروم از پساب کاهش می یابد. دلیل افزایش اثر حذف کامپوزیت پلی آنیلین و پلی وینیل الکل به خاطر آن است که پلی وینیل الکل یک ماده پایدار ساز است و روی اندازه و شکل ویکنواختی پلیمر حاصل تاثیر می گذارد در کامپوزیت پلی آنیلین و خاک فولر (کوارتز) خاک فولر حکم یک ماده پر کننده را دارد که پلیمر روی آن پوشش داده می شود در نتیجه میزان مصرف پلیمر در واحد جرم خیلی کمتر می شود و با وجود انکه درصد حذف کروم کاهش می یابد ولی به دلیل مصرف کمتر پلیمر توجیه اقتصادی بالایی دارد.