سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم مرشدزاده –
حمیدرضا سهیلی فرد –
سمیه زنگنه –
مجید علی آبادی –

چکیده:

در این تحقیق حذف ناپیوسته کروم از محلول های آبی توسط ضایعات لیگنوسلولوزی از قبیل خاک اره و برگ کاج تحت شرایط آزمایشی مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با تغییر در شرایط آزمایش ، اثر دما ، pH ، غلظت اولیه Cr(VI) ، زمان تماس و اندازه ذرات جاذب ارزیابی شده است . جذب Cr(VI) وابستگی بالایی به pH داشته و نتایج مبین این مطلب است که pH بهینه برای جذب مساوی ۲ خواهد بود . میزان جذب کروم بوسیله این ضایعات طبیعی با افزایش مقدار جاذب (۱-۱۰g/100ml) و کاهش اندازه ذرات آنها نسبتی مستقیم دارد . دما در بازه ی ۶۰-۲۰ تاثیر کمی را بر افزایش جذب توسط برگ کاج نشانمی دهد ، اما در این بازه دما تاثیر قابل توجهی بر افزایش جذب توسط خاک اره دارد . تناسب جاذب ها جهت فرایند جذب توسط دو ایزترم فریندولیچ و لانگمور بررسی و ثوابت آنها معین شده است . نتایج آزمایشات بر تناسب بیشتر داده ها با مدل فریندولیچ دلالت دارند . این تحقیق نشان می دهد که ضایعات لیگنوسلولوزی از قبیل خاک اره و برگ کاج می توانند به عنوان جاذبی مؤثر برای حذف Cr(VI) از پساب ها استفاده شوند .