سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
معصومه هزارجریبی – دانشجوکارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن جهانشاهی –
احمد رحیم پور –

چکیده:
یکی از روش های مناسب جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی، روش جذب سطحی می باشد. در این پژوهش با سنتز و استفاده از نانو کامپوزیت پلی آنیلین/ نانوفیبرکربنی (PANi/CNF) به عنوان جاذب، آلودگی سرب پساب ساختگی مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین با تغییر پارامترهایی همچون pHو زمان داده های منحنی های همدمای جذب فروندلیچ و لانگمویر بررسی شد. نتایج جذب اتمی نمونه های حاوی سرب نشان داد که درصد حذف فلز سرب از پساب توسط جاذب نانوکامپوزیتی PANi/CNFنسبت به پلی آنیلین افزایش یافته است. تصویر میکروسکوپ الکترونی برای بررسی اندازه ذرات و مورفولوژی بررسی شد و نتایج حاکی از وابستگی درصد جذب به مورفولوژی سطح و نوع جاذب ها اشاره داشت.