سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
آوات قاسمی – دانشجوی دانشگاه سمنان
مصطفی فضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:
اگزروژل TMOS اخیراٌ بعنوان یک جامد فعال سطحی مورد توجه قرار گرفته است. سطح این جاذب بعلت جهت گیری رو به بیرون اتم های اکسیژن موجود در ساختمان مولکولی دارای بار منفی است لذا این جامد توانایی خوبی در جذب کاتیون های فلزی را از خود نشان می دهد. اما به علت وجود بار منفی در سطح، آنیون ها بخصوص آنیون های ترکیبات آلی جذب این جاذب نمی گردند. برای رفع این مشکل ابتدا کاتیون های فلزی را روی سطح جاذب نشانده و سپس جذب ۲،۴- دی کلروفنول را که یک ترکیب آلی است روی آن بررسی کردیم. نتایج افزایش جذبی را از حدود ۱۷ درصد روی اگزروژل خالی، تا حدود ۶۶ درصد روی اگزروژل اصلاح شده با روی (II) را از خود نشان می دهد.