سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدرضا اسکندریان – گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
فاطمه مهدی زاده – گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
ندا نوروزی – گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:
کلرو فنل ها شامل گروهی از آلاینده های آلی هستند که مقاوم در برابر تجزیه پذیری بوده و به صورت مدیدی در محافظ های چوب، عوامل ضد زنگ، قارچ کش ها و باکتری کش ها استفاده می شود. روشهای زیادی برای حذف آنها وجود دارد. در پروژه ی حاضر از آنزیم لکاز برای حذف این آلاینده استفاده شد. ابتدا پایه مناسب برای تثبیت آنزیم لکاز سنتز شد و ویژگیهای آن بررسی گردید. منگنز دی اکسید به عنوان پایه تثبیت با سطح ویژه، تخلخل، و گروههای عاملی مناسب تشخیص داده شد. سپس آنزیم لکاز بر منگنز دی اکسید تثبیت شد و در نهایت حذف ۲و۴- دی کلروفنل توسط آنزیم تثبیت شده بر بر منگنز دی اکسید در بیو راکتور همزن دار مورد مطالعه قرار می گیرد. حذف ۲و۴-دی کلروفنل با غلظت mg/L50 در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد در حضور یک گرم بر لیتر لکاز تثبیت شده در بیو راکتور همزن دار در مدت ۵ ساعت ۷۲% به دست آمد.