سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نقی پروینی احمدی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهنددانشکده مهندسی مواد
ساسان یزدانی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مو
فرهاد پورعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند، دانشک

چکیده:

آلودگی آب و خاک با کاتیونهای فلزی و فلزات سنگین در طی پنجاه سال اخیر در نتیجه گسترده شدن فعالیتهای صنعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است . از اینرو بازیابی فلزات سنگین نظیر نیکل از پسابهای صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است . در گزارش حاضر تاثیر جذب کننده DMG (Dimethyglyoxime) ، بر فرایند حذف نیکل مورد بررسی قرار گرفت . لذا تاثیر پارامتهایی از قبیلمدت تماس، مقدار DMG ، pH و دما مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان داد که با افزودنDMG به محلول حاوی نیکل، حذف نیکل امکان پذیر می باشد . جهت تعین غلظت نیکل باقی مانده در محلول به دلایل اقتصادی وسهولت فرایند از روش تیتراسیون استفاده شد