مقاله حرف اضافه اوستايي -mat در دو واژه ايراني ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: حرف اضافه اوستايي -mat در دو واژه ايراني ميانه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتقاق
مقاله ريشه شناسي
مقاله سغدي
مقاله فارسي ميانه
مقاله اوستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان چالشتري محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش اين مقاله بررسي اشتقاق دو واژه ايراني ميانه، يکي از زبان فارسي ميانه و ديگري از زبان سغدي مي باشد. براي واژه فارسي ميانه madrm تاکنون اشتقاقي ارايه نشده و اشتقاق پيشتر ارايه شده براي واژه سغدي mazn نيز مورد ترديد نگارنده اين مقاله مي باشد. با بررسي متن هاي حاوي اين دو واژه و در نظر گرفتن فرايند هاي واجي در دو زبان فارسي ميانه و سغدي براي هر يک از اين دو واژه اشتقاقي پيشنهاد شده است. دليل اينکه چرا از ميان واژه هاي بسيار اين زبان ها اين دو واژه انتخاب شده اند اولين جزء آنها است که به نظر نگارنده حرف اضافه اوستاييma  مي باشد. اين دو مورد تنها شاهد هاي وجود اين واژه ايراني باستاني در زبان هاي ايراني ميانه مي باشند.