مقاله حركتهاي اخير در جامعه شناسي ادبيات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: حركتهاي اخير در جامعه شناسي ادبيات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات
مقاله فرهنگ
مقاله مطالعه
مقاله نويسندگان نظام ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گريس ولد وندي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزابيگي نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسي پژوهش ادبي، بر اساس اثر اوليه در توليد فرهنگ، در زيبايي شناسي پذيرش و سرمايه فرهنگي در خلال چند سال گذشته بر ساختار معني خوانندگان و بر شبكه هاي درون نظامهاي ادبي تمركز كرده است.
جهتهاي جديد شامل موارد زير هستند: مطالعه روابط بين ادبيات و هويتهاي گروهي؛ ارتباط دادن تحليلهاي نهادي و خواننده ـ پاسخ؛ معرفي مجدد نقش نيت نويسنده؛ و ايجاد يك درك روشنتر از اينكه چگونه ادبيات به ديگر رسانه ها شبيه است و چگونه شبيه نيست.