سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

همایون صفایی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

جهت تعیین حرکات افقی و قائم توده های نمک طی یک کار جدید دیتاپیرهای ترشیری منطقه گرمسار انتخاب گردیده است. بدین منظور با ایجاد چندین نقطه ثابت بر روی این دیاپیرها به روش جدیدی وضعیت افقی و قائم ایننقاط در فواصل زمانی ۳۰ الی ۶۰ دقیقه اندازه گیری شده است. در اینروش که بعلت سرعت زیاد و دقت بالا ارائه شده با توجه به فاصله زیاد نقاط وصعب العبور بودن دیاپیرهای ایجاد شده بر روی دشت مجاور دیاپیرها می توان توسط یک تئودولیت الکترونیکی (مدل – Wild T2000S با دقت اندازه گیری زوایا در حد دهم ثانیه) تنها با اندازه گیری چند زاویه افقی و قائم وضعیت نقاط را مشخص نمود. در سه بخش مجزا از دیاپیرها این روش بکار گرفته شده و وضعیت چند نقطه ثابت ایجاد شدهبر روی دیاپیرها یا نمکشار مجاور آنها همزمان برداشت گردیده است.
از جمله کارهای انجام شده در مورد اندازه گیری حرکات نمکها مطالعات انجام گرفته توسط تالبوت بر روی نمکشار کوه نمک دشتی در جنوب ایران می باشد (Talbot & Rogers, 1980-Talbot) (&Jarvis, 1984) ) که جهت تعیین الگوی حرکات پلاستیک نمکها تاکنون نیز ادامه دارد. در این مطالعه تنها حرکات افقی نقاط مشخص بر روی نمکشار اندازه گیری شده و حرکات قائم آنها اندازه گیری نگردیده است. بنا به عقیده ایشان حررکات الاستیک نمکشار بدلیل تغییرات درجه حرارت سطحی و گرادیانهای حرارتی در توده نمک می باشد. هرچند که به تطبیق کم این حرکات افقی با درجه حرارت سطحی نیز اشاره نموده اند.